רוזמן יחיאל חיליק - ר ג ע י ם

פותח סתימות ומרגיע סתומים

חשיבה הכרתית - רוזמן יחיאל חיליק


מידה כנגד מידה


אספקטים שונים ל"מידה כנגד מידה". קל מאד ליחס משפט זה לתורת הגמול, לתורת שכר ועונש, לחוקיות וצדק משפטי, לשמירת לכידותו של קיבוץ אנשים, לסולידריות, לכניעות הנתינים לשלטון כלשהו, להצדקת סנקציות שליליות וחיוביות ועוד. בחיבור קצר זה אתמקד בחמישה אספקטים שונים שאינם קשורים כלל לחברה, אלא ליחיד ואפילו ארים את הרף להציג חמישה אספקטים הקשורים לנפשו של האדם:

1. השפה העברית: 

השפה העברית טומנת בחובה מושגים קונטרוברסליים המצביעים על משמעויות שונות המשולבות זו בזו כאחדות הניגודים. אדגים: "רחב לבי" בחינת התמלא לבי שמחה ואושר. "ברוחב לב" מצביע על נתינה ללא תנאי. רוחב לב מרחיב לב. כאן באה לידי ביטוי מידה כנגד מידה לא מבחינת צדיק וטוב לו, לא מבחינת שכר ועונש ולא תורת הגמול. זאת היא דיאלקטיקה מרתקת של פתיחת מרחב לנתינה ברוחב לב המרחיבה את הלב וכן הלאה...

ימימה:

2.  וכבר למדנו שֶׁלֵּב עשוי לחזור למהותו, או אפילו כל חלק וסיב עשויים לחזור למהותם. אם אכן כך הדבר ומהותי נוכחת מול מהותו של זולתי הרי שנראה כי המידות אמורות להיות דומות ביחס של "טוב לטוב" בחינת מביא טוב לטוב מטוב, אך אם אני רואה דבר "האחר מטוב", סביר שמידה זו קיימת בי ולכן ראיתיה בזולתי. מה שקוראים "שמץ מינהו". ומתקיים שוב הכלל מידה כנגד מידה וסכנה להידרדרות דיאלקטית שאינה מביאה טוב. דורון חפץ הביא ב-נובמבר 2015 את הפסוק: כַּמַּיִם, הַפָּנִים לַפָּנִים–כֵּן לֵב-הָאָדָם, לָאָדָם. (משלי כז’ יט)

מידות לא מדידות:

3. אהבה, הודיה, סליחה, רחמים, תשובה. אלו מידות שאינן מדידות. עלי לאהוב, להודות, לסלוח, לרחם באיזו מידה? השאלה לא רלוונטית כלל. מספיקה מחשבת סליחה, או מחשבת, הודיה וכן הלאה, כדי לספק את הצורך לספוח אלינו מידות אלו.

 המימד האמוני:

4.  "שיויתי השם לנגדי". בחינת רצונו רצוני. אני מייחס בתודעתי את כל התכונות הטובות לבוראי. כל מידה טובה הקיימת בי היא מידת הקב"ה. טוב וחסד, רחמים ועוד.

 המימד ההתפתחותי של הנפש

אדגים באמצעות השמחה (מידה) והנתינה (מידה). אם נותן אדם מתוך שמחה דבר המעיד על התפתחות והתעצמות ויכולות ויתור על מרחב כלשהו .... אם נותן אדם מתוך עומס כלשהו במקום התפתחות תתפתח "היצרות" הפוגמת בהתפתחות הנפש. במימד החמישי נאצרת כל התורה של חשיבה הכרתית. התפתחות של הנפש ללא מאמץ מתוך מהותו של הלומד. רשימת הנושאים שבהם ראוי לי להתפתח: חיזוק המימד האמוני, חיזוק הלכידות המשפחתית, חיזוק הביטחון בבת זוגי, חיזוק בטחונה של בת זוגי בי, לדעת להקשיב להבין ולקבל, לדעת להקשיב להבין ולא לקבל, פיתוח אסרטיביות נעימה, לדעת לייצר החלטה של סיום יום, לשלוט להסחות דעת הפורצות מתוכי, לרסן את הסקרנות חסרת הגבולות שלי.... 

חיזוק המימד האמוני:ההכנות לא החלו היום, אלא דוקא לפני שנה בדיוק. באוגוסט שנה קודמת התחלתי להיחשף לימימה, דוקא בגלל הורסטיליות שלה כמי ששולטת ברזי עולם. הרקע שלי באסלאם המיסטי ובטריקות צופיות בישראל, במצרים ובטורקיה, טמן בחובו הכרה שכל תורת הסוד הזו נוצרה והתפתחה אצל היהודים ומתוך הרצון להתחקות אחר הלכי מחשבה אלה, התחלתי להאזין למורים שנתנו הרצאות אינטרנטיות: רבנים, אנשי חבד, מורי הלכה, דרשנים ומורים לחשיבה הכרתית. מבין כולם צדו העין והאוזן את אילן כמי שאתו אוכל לחיות בשלום. בד בבד בחרתי ברב טוביה לקיים שני שיעורים בשבוע: פרשת שבוע וגמרא. את הרב טוביה הכרתי מביקוריו בבית היין שהיה ברשותי עד 2008. ומתוך שלא לשמה באתי לשמה.

שנה אחרי ... שנת תשע"ז החולפת השבוע

מתיקותה של המחשבה היהודית על רבדיה הגלויים ועל הסמויים מעין הפכה את ימי ראשון שלישי ורביעי לימי שמחה. לשיעורי הרב אני מתייצב עם כיפה ואפילו התפללתי מספר פעמים מנחה וערבית בבית הכנסת שבאולמו האחורי אנחנו לומדים. בערבי שבת ובחגים מצאתי עצמי מדקדק בזוטות (כך חשבתי פעם) אפילו התחלתי להרהר בהליכה לבית כנסת שלא דרכתי בו 52 שנה. אולי בחגים כך הודעתי לאשתי. אין לי טלית והתפילין שלי פסולים, אני צריך החודש לדבר עם טוביה על רכישת סט חדש. עוד כמה שנים אצטרך להעמיד בר מצוה לזכרים שבנכדי. כל אלו מחשבות שמתרוצצות בתוכי. לבן של טוביה חוגגים בשבת יומולדת. החלטתי שאני משפץ לו את אופני השטח שלי שווין 5 ומביא לו אותם כמתנה. ועוד מחשבות שונות ומשונות ואפילו חלומות השתנו לי. ניצול הפנאי שלי השתנה, מעדיף להקשיב לעשרות שיעוריו של הדרשן שלמה לוינשטיין (מתוק האור) אפילו קבעתי לי ברדיו באוטו תחנה חרדית שאני מקשיב לה בנהיגת לילה... נו... ויש עוד.


 


חשיבה הכרתית - תיקון ללא מאמץ (ימימה)

על החיבור בין האחים (תיקון) ועל הרטט המלווה איחוד, למרות הפירוד (ניתוק)

 

נָבִין שֶׁרֶחֶם אַחַת לַמְרוֹת מְחִיצַת חֶרְמֵשׁ הַמֹּחַ

 

מַּקְדִּימָה רְעִידָה לְתִקּוּן הַמִּדָּה

 

בְּלִי כֹּחַ