רוזמן יחיאל חיליק - ר ג ע י ם

פותח סתימות ומרגיע סתומים

חשיבה הכרתית-  רב מימדיות של הנפש

 

 

 

 

 

 מְדִידוּת -  "כמו דג במים"

 

 

 

 

מימדי הנפש - מְדִידוּת

משפטי עומס

רגשי

 

תחושתי

הילתי

יצירתי

בינאישי

אמוני

השכלי

"משעמם לי אתם"

תחושת זרות

לא הוצגתי לפני התלמידים

עד סוף השיעור

 

 

 

שעה אינה מספיקה

וכשניתן חלק חדש למלאכה

חשתי חוסר נוחות

כשהשיעור הסתיים

 

 

 

מהמורה לא קרן האור והטקסט אִבֵּד מחִנּוֹ

לא ניתן לתלמידים להציג את יכולת היצירה שלהם

ורוב הזמן המורה קרא חלקים

 

 

 

לא נוצר קשר בין התלמידים, לא היה שיקוף

לא רציתי להתערב

נקראה מלאכה אחת בלבד

חסרת "שדה"

כך שלא ניתן היה לחוש בחווייה

פיאות הלחיים והמוזנחות הגופנית

והחולי הבולט לעין

אינם סימני חסד.

 

אולי אפילו ההיפך:

התחלחלתי.

 

 

 

שגיאות בעברית

דיוק לשוני לקוי

והעדר גרוי אינטלקטואלי

 

 

 

 

"אני לא מאמין"

"אני לא מצליח ליצור"

"אני הולך שבי אחרי.."

"מצטמרר נוכח המחשבה"

"התחלחלתי"

"לא מקבל שטויות"

 

 

 

 

 

 לכאורה ניתן לקשר כל משפט עומס כזה עם אחד ממימדי הרגש, אך האם זה נכון? האם קיימים משפטים המתייחדים למימדי הנפש? ימימה כבר קבעה לנו שעלינו להיות זהירים בהסקת המסקנה הזו משום שנוכח התרחשות, כל מימדי הנפש נמצאים בדריכות:

 

נדגים:

 

"משעמם לי אתם" עשוי לבטא העדר קשר רגשי לאלה שאתם אני אמור להימצא. בד בבד תחושת הבטלות גורמת לחוסר שקט אצלי, לבכי. בד בבד ניתן לאמר גם שאלה אשר אני אמור להימצא בחברתם אינם מושכים אותי כבר משום שאני לא בונה אתם, לא משחק אתם, לא משתתף ביצירות שלהם ובכלל מאסתי בהם מזמן. אני לא מאמין שהם חברים שלי ויש לי עובדות שיכולות להוכיח זאת.

 

עתים קורה, שהאשה מושכת אותי למפגשים עם קבוצת חברים חדשה/ישנה ... במפגשים אלו איני חש בנוח... יש מקומות בהם אני משתמש בהומור להפגת המתח ... ויש מקומות שאני נוקט דרך של שתיקה (הימנעות)... מכל מקום אינני נשאר ניטראלי לחוסר הנוחות במפגשים קבוצתיים "כפויים"... זאת אינה בחירה שלי אלא השלמה עם רצונה של האישה.

 

תחת זאת, במפגשים היזומים על ידי, דרך כלל כאלה העוסקים בספרות ושירה, לרוב עם משוררים חדשים כאשר פה ושם קיימים גם פרצופים ישנים, בין אם אני קורא משירי ואו אם אני קורא משיריהם של אחרים ואו אם באתי כצופה בלבד, אני חש כמו דג במים.

 

"דג במים" – דימוי נפלא לאיזון מערכות וחלקים בגשמי וברוחני.