רוזמן יחיאל חיליק - ר ג ע י ם

פותח סתימות ומרגיע סתומים

מלכת אסתר

מלכת אסתר

 

שני היו"דים בא' דאסתר / רוזמן יחיאל חיליק / משנכנס אדר מרבין בשמחה

 

משפט תמוה שנכתב על ידי תלמידי ימימה ובצדו הסבר הבא לאמר דבר על מבנה האל"ף של אסתר. מבנה המורכב מקו אלכסוני שבצידו הימני יו"ד כלפי מעלה ובצדו השמאלי יו"ד כלפי מטה. שני היו"דים אינם מתחברים לקו אחד מלמטה למעלה, או מלמעלה למטה, משל אין זה סולם שרגליו על הקרקע וראשו בשמים, אלא רמז לכך שיש לטרוח כדי להופכו לכזה.                                          

 

 
 

האל"ף הימימאית מכילה בתוכה יו"דים ללא "ראש". ואם נשיב ליודי"ם את הראש, נוכל להעמיק יותר ולראות חיבור נפלא בית שתי אותיות הבאות אחריה. כל אות מציינת מרחב שונה בסולם העיצורים (ראה מאמרי על ערש התהוות האותיות http://www.hilik132.com/436843172). הבי"ת מסמלת את העיצור האחרון המצוי מחוץ לשפתי המדבר (אבל האות הראשונה שירדה ממעל ופותחת את התורה) מול האות גימ"ל המסמלת את העיצור הגבוה ביותר במכתש העילי של הפה (גג. ראה מאמרי http://www.hilik132.com/436999623).

באל"ף של אסתר רב הנסתר על הגלוי. יש מי שיראה בכך אזהרה סמויה מפני ערוב של חושך ואור והפכים נילוים, טהרה טומאה, רוחניות וגשמיות, שיבת ציון מול סיר הבשר, גולה מול ארץ ישראל, או בלשונו של הרב קוק (אברהם יצחק הכהן): " בריחה אל נקיקי סלעים של תאוות חומריות, של בילויי זמנים בהוללות, ושל כל עסקי החיים הצריכים ושאינם צריכים, כדי להסתר מהאור הגדול של השיגוב האלהי, המעור את עיניו. אבל לא יועיל בכל מנוסתו. האור המלא כל חודר הוא וחודר, ממלא הוא קרב וכליות, ודורש הוא דוקא את ההסתגלות אליו, לחזות בנועם ד' ולבקר בהיכלו".

 

האור אשר זהר ונצץ מהילתה של אסתר, היה בו מן השיגוב האלוהי, המעוור, עד כדי ביטול הרצונות והתחזקות האמונה הבאה מ"שכל אחר", או כפי שהרב קוק מעלה על נס את האמונה כשכל מקודש, יסוד החכמה הקדומה ונקרא אמונה אומן, והוא אב האמונה, שמכוחו האמונה נאצלת. (ל"ב נתיבות, נתיב ז')